THỜI GIAN BÀN GIAO DỰ ÁN:

0
1
Năm
0
0
Tháng
2
1
Ngày

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng căn hộ

Mỗi công trình trước khi được đưa vào hoạt động đều phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Công việc nghiệm thu, xác minh các số liệu thi công của dự án được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua biên bản này, chất lượng công trình xây dựng sẽ được ghi chép rõ ràng để làm cơ sở làm việc giữa các bên liên quan. Xem thêm dự án Vietpearl City

Mỗi công trình trước khi đưa vào sử dụng cần phải được nghiệm thu

Mỗi công trình trước khi đưa vào sử dụng cần phải được nghiệm thu

Nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, công trình đưa vào sử dụng được xây dựng dựa trên Điều 9, Thông tư số 26/2016/TT-BXD. Trong đó bao gồm:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình

Trong phần này, các thông tin của công trình sẽ được cơ quan thẩm quyền trực tiếp xác minh tại chỗ và đánh giá thông qua các tiêu chuẩn chất lượng. Sau đó sẽ được liệt kê lại đầy đủ và được đóng dấu theo quy định của pháp luật. Các thông tin trong biên bản này gồm có:

– Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu.

– Thời gian và địa điểm cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu.

– Các thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu, gồm những bên trực tiếp tham gia thi công, xây dựng công trình và cơ quan tiến hành xác minh.

– Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng.

– Đánh giá về việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật có tính liên quan.

– Kết luận nghiệm thu (Cơ quan trực tiếp nghiệm thu sẽ đưa ra quyết định chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành công trình. Và sẽ đưa ra một số yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung cùng một số ý kiến khác nếu có).

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu.

– Phần cuối là phụ lục kèm theo (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm nghiệm thu dự án

Cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm nghiệm thu dự án

Thành phần ký biên bản nghiệm thu

Việc ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình yêu cầu nhiều bộ phận cùng tham gia và chịu trách nhiệm về những kết quả mà mình đưa ra. Những người sẽ ký biên bản này là:

– Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền.

– Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng

– Người đại diện theo pháp luật của các nhà thầu chính tham gia xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu. Trong trường hợp nhà thầu là liên danh, cần phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật của từng thành viên trong liên danh, trừ trường hợp          có các thỏa thuận khác với chủ đầu tư.

– Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà cầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

– Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án. Hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Khi ký biên bản, cần sự có mặt đầy đủ của các bên liên quan

Khi ký biên bản, cần sự có mặt đầy đủ của các bên liên quan

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất theo nghị định 46/2015 của Chính phủ được trình bày dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH) ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 1. Công trình (Dự án): ……………………………………………………………….
 2. Hạng mục công trình: ……………………………………………………………..
 3. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….
 4. Thành phần tham gia nghiệm thu

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:………………………….
 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):………………
 • Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……………….. (Ghi tên nhà thầu thi công)
 • Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ………………………(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

 1. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………………(Ghi tên sở chuyên ngành)
 2. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: ………….(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)
 3. Đại diện UBND huyện: …..……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

Các đơn vị khác (nếu có): …………………………………………………………..

 1. Kết luận:

Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

Chủ đầu tư phải khắc phục tất cả các vấn đề trước khi nghiệm thu hoàn thành

Chủ đầu tư phải khắc phục tất cả các vấn đề trước khi nghiệm thu hoàn thành

Một số quy định trong quá trình nghiệm thu công trình

Trong Điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ – CP nêu ra rất rõ những quy định về nghiệm thu công trình. Cụ thể là:

“ 1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

 1. a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại.

 1. b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.
 2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.
 3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện.
 4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.”
Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát chất lượng xây dựng

Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát chất lượng xây dựng

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng là một biên bản công nhận sự hoạt động đúng pháp luật của bất kỳ công trình nào. Nếu vẫn còn thắc mắc, các chủ đầu tư hãy liên hệ ngay với các cơ quan luật pháp để được giải đáp rõ hơn về vấn đề này.

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng căn hộ trong

TÍNH LÃI SUẤT VAY

Triệu
%
Năm
% năm
0 VND
0 VND
0 VND
0 VND
Xem lịch trả nợ từng tháng
(*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo

News latest

Kỹ năng đàm phán đỉnh cao trong lĩnh vực bất động sản
Kỹ năng đàm phán “đỉnh cao” trong lĩnh vực bất động sản

Khi bạn là một nhân viên tư vấn bất động sản thì bạn có nghĩ rằng chắc chắn phải cần có 5 kỹ năng giúp thuyết...

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là gì ?
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là gì ?

Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu được đối với bất kì một dự án nào...

Mỗi công trình trước khi đưa vào sử dụng cần phải được nghiệm thu
Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng căn hộ

Mỗi công trình trước khi được đưa vào hoạt động đều phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Công việc...

the matrix one
Điểm mặt những tiện ích cao cấp sẽ có mặt tại The Matrix One

Được triển khai đầu tư và xây dựng bởi nhà phát triển bất động sản uy tín nhất MIK, The Matrix One mang đến cho...

Vietpearl City sát bên sông Cà Ty, ngay trung tâm thành phố Phan Thiết – khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ dành cho du khách
Vietpearl City tiếp tục khuấy động thị trường Phan Thiết

Vừa công bố giai đoạn 2, khu đô thị thương mại - nghỉ dưỡng Vietpearl City lập tức khuấy động thị trường bất động sản...

--------